Yrityksen tarina

Tarinamme

Yrityksen lähtökohtana olivat omat havainnot, joiden mukaan Suomessa yrittäjät ja yritysjohto puurtavat pitkää päivää tehden lähes kaiken itse aina päivittäisestä strategisesta johtamisesta käytännön rutiinitehtäviin. Erityisesti pk-yritykset voivat usein vain haaveilla avustavien työntekijöiden palkkaamisesta, sillä rekrytoinnin tuottama vaiva ja palkkaamisen korkeat kustannukset työnantajan sivukuluineen eivät muodosta kovinkaan houkuttelevaa yhtälöä.

 

Tiimimme laittoi merkille, että maailmalla assistenttien käyttö on kuitenkin arkipäivää ja monet yritykset tehostavat toimintaansa ja kilpailukykyään merkittävästi mekaanisten tukitehtävien ulkoistamisen kautta. Teknologian kehitys on luonut mahdollisuuden tehdä työtä missä ja milloin tahansa.

Työmarkkinoiden joustamattomuus sekä perinteisten toimistoalan vuokratyöntekijäpalvelujen hinnoittelu ja kankeus suorastaan huusivat uusia ratkaisuja. Yritysten tarve avustavalle työlle kun voi vaihdella kuukausittain, sesonkien tai projektien mukaan, jolloin yritysten on hankalaa tehdä kalliita pitkäaikaisia sitoumuksia.

Päätimme luoda kotimaisiin kriteereihin perustuvan palvelun, jonka avulla asiakkaamme voisivat joustavasti ja ilman turhaa sitoutumista valita kuukausi kerrallaan itselleen sopivan ulkoistettavan määrän tunteja tutulta assistentilta kustannustehokkaaseen hintaan.

Nykyään tuotamme lukuisia assistentti- ja ulkoistusratkaisuja sekä pienille että suurille innovatiivisille yrityksille, jotta he voivat keskittyä ydinliiketoimintansa kannalta olennaisiin asioihin ja kasvuun.